Syntaxe TML

[Zpět]

Nadpisy

kód výsledek
======Nadpis nejvyšší úrovně======

<h1>Nadpis nejvyšší úrovně</h1>

=====Nadpis nižsí úrovně=====

<h2>Nadpis nižsí úrovně</h2>

====Nadpis nižsí úrovně====

<h3>Nadpis nižsí úrovně</h3>

===Nadpis nižsí úrovně===

<h4>Nadpis nižsí úrovně</h4>

==Nadpis nižsí úrovně==
<h5>Nadpis nižsí úrovně</h5>

Ostavce a zalomení řádku

kód výsledek

Odstavec a před ním prázdný řádek
(prázdný řádek před novým odstavcem)
<p>Odstavec a před ním prázdný řádek
 Násilné
 zalomení
 řádků
(mezera na začátku takového řádku)
Násilné<br />
zalomení<br />
řádků<br />

Inline formátování kódu

kód výsledek
**tlustý text** <b>tlustý text</b>
/_kurzíva_/ <i>kurzíva</i>
--přeškrtnuto-- <strike>přeškrtnuto</strike>
^^horní index^^ normání text<sup>horní index</sup>
__dolní index__ normání text<sub>dolní index</sub>

Horizontální čára

kód výsledek
------
(6 pomlček)

<hr />

Citace (prozatím není podpora pro inline citace)

kód výsledek
> citovaný text
> na víc řádků
a tenhle už nebude citovaný...
(kombinovatelné s násilným zalomením)
<blockquote>
citovaný text
na víc řádků
</blockquote>

Seznamy

kód výsledek
nečíslovaný seznam:
->položka a
->položka b
->položka c
a tohle už nebude v seznamu
(nepřerušený sled řádků se šipkou na začátku)
  • položka a
  • položka b
  • položka c
číslovaný seznam:
1) položka a
2) položka b
3) položka c
a tohle už nebude v seznamu
(nepřerušený sled řádků s "x)" na začátku,
kde x roste od 1 po 1 neomezeně)
  1. položka a
  2. položka b
  3. položka c

Odkazy

kód výsledek
[url]
[http://www.iw.cz]
(jako popisek se použije přímo URL)

http://www.iw.cz
[popisek :url]
[Insect world :http://www.iw.cz]
(před dvojtečkou oddělující popisek od URL je nutná mezera)

Insect world

Obrázky

kód výsledek
[* url *]
nezarovnaný
<img src="url">
[* url -]
centrovaný
<img src="url" style="margin: 0, auto;">
[* alt :url >]
plovoucí vpravo
<img src="url" style="float:right;" alt="alt">
[* popisek :alt :url <]
plovoucí vlevo
<div style="float:left;">
  <img src="url" alt="alt" title="popisek">
  <p>popisek</p>
</div>
Před dvojtečkou oddělující parametry je nutné uvést mezeru
parametry popisek a alt jsou volitelné
(nelze však uvést popisek bez zástupného textu (=alt))

V plánu

Automatické náhrady v textu, aby tento lépe vyhovoval typografickým pravidlům
Blok zdrojového kódu - nealfanumerické znaky nahrazovány za entity
/---code
<?php
$php = "best";
?>
\---
a možná ještě další...
© Gimli2 2005 - http://gimli2.gipix.net